محمد صادق خان

پاکستان از آزادی زندانیانش از زندان‌های افغانستان استقبال می‌کند

پاکستان از آزادی زندانیانش از زندان‌های افغانستان استقبال می‌کند

نمایندۀ ویژۀ پاکستان در امور افغانستان می‌گوید که فرمان محمداشرف غنی، رییس جمهور این کشور مبنی بر آزادی زندانیان پاکستانی