محمد عظیم سلطان زاده

مردی در ولایت سرپل دو جریب زمین شخصی‌اش را به ریاست معارف اهدا کرد

مردی در ولایت سرپل دو جریب زمین شخصی‌اش را به ریاست معارف اهدا کرد

مسوولان ریاست معارف در ولایت سرپل می‌گویند که حاجی محمد عظیم سلطان‌زاده، باشندۀ این ولایت دو جریب (چهار هزار متر