محمد محقق

محقق: عاملان حمله‌های مرگ‌بار انفجاری مطمین هستند که با رشوت یا رحمت حکومت آزاد می‌شوند

محقق: عاملان حمله‌های مرگ‌بار انفجاری مطمین هستند که با رشوت یا رحمت حکومت آزاد می‌شوند

محمدمحقق، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور سیاسی و امنیتی از آن چه رهایی عاملان جنایات از زندان‌های دولت خوانده می‌شود