مخالفت طالبان با واکسن

روز جهانی مبارزه با پولیو؛ ناامنی‌ها سبب افزایش فلج کودکان در هرات شده است

روز جهانی مبارزه با پولیو؛ ناامنی‌ها سبب افزایش فلج کودکان در هرات شده است

همزمان با روز جهانی مبارزه با «پولیو» یا ویروس فلج کودکان، مسوولان صحی در هرات از شناسایی و ثبت دو