مراکز صحی

شورای امنیت: حمله‌ور شدن از مراکز صحی بالای نیروهای امنیتی باعث متضرر شدن این مکان‌ها و کارمندان صحی شده است

شورای امنیت: حمله‌ور شدن از مراکز صحی بالای نیروهای امنیتی باعث متضرر شدن این مکان‌ها و کارمندان صحی شده است

دفتر شورای امنیت ملی در رابطه به گزارش یوناما مبنی بر نگرانی شدید از حملات عمدی بر مراکز صحی در
مراکز صحی در ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپه ولایت جوزجان فلج‌اند

مراکز صحی در ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپه ولایت جوزجان فلج‌اند

از دو سال به این‌سو مرکز ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپۀ ولایت جوزجان در کنترل گروه طالبان قرار دارند و در
ده‌ها مرکز صحی از سوی طالبان در تخار بسته شد

ده‌ها مرکز صحی از سوی طالبان در تخار بسته شد

منابع محلی از ولسوالی دشت‌قلعه تخار، به خبرگزاری نشانه می‌گویند که طالبان ده‌ها مرکز صحی در مناطق زیر اثرشان را