مرزهای بسته

کرونا؛ مرزهای بسته و مسافران سرگردان

کرونا؛ مرزهای بسته و مسافران سرگردان

ده‌ها تن از اتباع افغانستان در پی بسته شدن مرزهای کشور با ایران، آنسوی مرزها گیر مانده‌اند. شورای امنیت ملی