مرز افغانستان و ترکمنستان

مرز افغانستان با ترکمنستان از وجود طالبان پاک‌سازی شد

مرز افغانستان با ترکمنستان از وجود طالبان پاک‌سازی شد

مسوولان امنیتی در شمال کشور می‌گویند که نوار مرزی میان افغانستان و ترکمنستان را از وجود جنگ‌جویان گروه طالبان پاک‌سازی