مرز تورخم

یک افسر پولیس به جرم لت‌وکوب یک زن در مرز تورخم از وظیفه‌اش برکنار شد

یک افسر پولیس به جرم لت‌وکوب یک زن در مرز تورخم از وظیفه‌اش برکنار شد

مسوولان وزارت امور داخله می‌گویند که یک افسر پولیس به جرم لت‌وکوب یک زن در مرز تورخم، از وظیفه‌اش برکنار