مرز تورغندی

نگرانی از افزایش تحرکات طالبان در هرات؛ از سقوط روستاها تا ناامنی در شاهراه‌های پر رفت‌وآمد

نگرانی از افزایش تحرکات طالبان در هرات؛ از سقوط روستاها تا ناامنی در شاهراه‌های پر رفت‌وآمد

حلقۀ حضور و فعالیت طالبان در ولسوالی‌ها و روستاهای پیرامون مرکز ولایت هرات با گذشت هر روز گسترده‌تر می‌شود. جنگ‌جویان