مرکزهای آموزشی

موج سوم کرونا؛ دانشگاه‌ها و مکتب‌ها در شانزده ولایت تعطیل شدند

موج سوم کرونا؛ دانشگاه‌ها و مکتب‌ها در شانزده ولایت تعطیل شدند

وزارت صحت عامۀ کشور همزمان با شیوع موج سوم ویروس کرونا فعالیت دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را در شانزده ولایت کشور
مرکزهای آموزشی و صحی در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان دوباره فعال شدند

مرکزهای آموزشی و صحی در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان دوباره فعال شدند

پس از پاک‌سازی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان از وجود جنگ‌جویان گروه طالبان، مرکزهای آموزشی و صحی در این ولسوالی دوباره