مرکزهای درمانی

افزایش مرکزهای درمانی و کاهش موارد مثبت لشمانیا در بدخشان

افزایش مرکزهای درمانی و کاهش موارد مثبت لشمانیا در بدخشان

مسوولان صحی در بدخشان می‌گویند که در پی افزایش مرکزهای درمانی برای تداوی بیماری لشمانیا در مرکز و ولسوالی‌های این
روند ناکام تداوی معتادان و افزایش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر در بدخشان

روند ناکام تداوی معتادان و افزایش روزافزون اعتیاد به مواد مخدر در بدخشان

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که با وجود فعالیت چندین مرکز درمانی و راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی هنوز هم میزان اعتیاد