مرکز تداوی معتادین

بیم کرونا در هرات؛ معتادان خیابانی جمع‌آوری و درمان می‌شوند

بیم کرونا در هرات؛ معتادان خیابانی جمع‌آوری و درمان می‌شوند

ریاست صحت عامۀ ولایت هرات روند جمع‌آوری معتادان خیابانی را آغاز کرده است. قرار است این معتادان پس از جمع‌آوری