مرکز سوق و اداره

نیروهای ارتش یک مرکز سوق و ادارۀ طالبان را در ننگرهار تصرف کردند

نیروهای ارتش یک مرکز سوق و ادارۀ طالبان را در ننگرهار تصرف کردند

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که یک مرکز سوق و ادارۀ طالبان در ولایت ننگرهار در اختیار نیروهای ارتش