مسابقۀ شطرنج

برگزاری رقابت‌های شطرنج به مناسب محو خشونت علیه زنان در جوزجان

برگزاری رقابت‌های شطرنج به مناسب محو خشونت علیه زنان در جوزجان

شماری از دختران شطرنج‌باز به مناسبت آغاز کارزار آگاهی‌دهی از محو خشونت علیه زنان در مسابقۀ یک‌روزۀ شطرنج در شهر