مسجد جامع هرات

مسجد جامع هرات برای ثبت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان آماده می‌شود

مسجد جامع هرات برای ثبت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان آماده می‌شود

قدیمی‌ترین و با شکوه‌ترین اثر باستانی در قلب شهر هرات، چشم هر بیننده‌یی را به خود خیره می‌کند. همه‌روزه عابران