مسجد وزیراکبرخان

صالح: طالبان در کشتن ایاز نیازی دست دارند

صالح: طالبان در کشتن ایاز نیازی دست دارند

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که گروه طالبان مخترع و آغازگر انفجارها در مساجد هستند. او می‌افزاید که