مسجد و مدرسۀ دینی

ادعاهای ضدونقیض دربارۀ تخریب یک مسجد و یک مدرسۀ دینی در بلخ

ادعاهای ضدونقیض دربارۀ تخریب یک مسجد و یک مدرسۀ دینی در بلخ

مسوولان امنیتی در شمال کشور می‌گویند که گروه طالبان یک مسجد و یک مدرسۀ دینی را در منطقۀ «فلاس‌پوش» ولسوالی