مسوول استخباراتی طالبان

مسوول استخباراتی طالبان در ولسوالی پشتون‌زرغون هرات کشته شد

مسوول استخباراتی طالبان در ولسوالی پشتون‌زرغون هرات کشته شد

مسوولان پایگاه ۲۰۷ ظفر ارتش در غرب کشور می‌گویند که در نتیجۀ درگیری نیروهای ارتش با جنگ‌جویان گروه طالبان در