مشاور امنیت ملی

دیدار نمایندۀ ویژۀ آلمان در امور افغانستان و پاکستان با غنی و عبدالله

دیدار نمایندۀ ویژۀ آلمان در امور افغانستان و پاکستان با غنی و عبدالله

مارکوز پوتزل، نمایندۀ ویژۀ آلمان در امور افغانستان و پاکستان با محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس شورای
مشاور امنیت ملی به منظور بررسی وضعیت امنیتی وارد ولایت خوست شد

مشاور امنیت ملی به منظور بررسی وضعیت امنیتی وارد ولایت خوست شد

شورای امنیت ملی اعلام کرده است که حمدالله محب، مشاور این شورا به منظور بررسی وضعیت امنیتی و حکومت‌داری خوب،