مشکلات اقتصادی در هرات

ویروس کرونا و بار سنگینی بر دوش زنانی که سرپرست خانواده هستند

ویروس کرونا و بار سنگینی بر دوش زنانی که سرپرست خانواده هستند

پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا دامن‌گیر زنان و مادرانی شده است که سرپرست خانواده هستند. زنانی که به دلایل گوناگونی از
توزیع مواد غذایی برای صد خانوادۀ نیازمند از سوی خبرنگاران هرات

توزیع مواد غذایی برای صد خانوادۀ نیازمند از سوی خبرنگاران هرات

شماری از خبرنگاران ولایت هرات در یک اقدام بشردوستانه برای صد خانوادۀ نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کردند. این کمک‌ها