مصلای هرات

کرونا و نبود گردش‌گران؛ خسارت سنگین صنعت توریسم در هرات

کرونا و نبود گردش‌گران؛ خسارت سنگین صنعت توریسم در هرات

اثرات زیان‌بار ویروس کرونا رفته‌رفته همۀ ابعاد زنده‌گی باشنده‌گان هرات را دربر می‌گیرد. از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد