مطلب بیک

گرامی‌داشت از هشتمین سالیاد شهادت فرمانده مطلب بیک در کابل

گرامی‌داشت از هشتمین سالیاد شهادت فرمانده مطلب بیک در کابل

امروز جمعه از هشتمین سالیاد ترور شهید مطلب بیک نمایندۀ پیشین مردم تخار در مجلس نماینده‌گان و از فرماندهان ارشد