معتادان خیابانی

ادامۀ روند تداوی معتادان در بلخ؛ در دو ماه گذشته 300 معتاد گردآوری شده‌اند

ادامۀ روند تداوی معتادان در بلخ؛ در دو ماه گذشته 300 معتاد گردآوری شده‌اند

روند گردآوری و تداوی بیماران معتاد به مواد مخدر در ولایت بلخ ادامه دارد. مسوولان مرکز تداوی بیماران معتاد در
بیم کرونا در هرات؛ معتادان خیابانی جمع‌آوری و درمان می‌شوند

بیم کرونا در هرات؛ معتادان خیابانی جمع‌آوری و درمان می‌شوند

ریاست صحت عامۀ ولایت هرات روند جمع‌آوری معتادان خیابانی را آغاز کرده است. قرار است این معتادان پس از جمع‌آوری