معرفی نامزد وزیران کابینه

۱۰ نامزد وزیر تازۀ کابینه معرفی شدند

۱۰ نامزد وزیر تازۀ کابینه معرفی شدند

ارگ ریاست جمهوری فهرست ده نامزد وزیر تازۀ کابینه را اعلام کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری امروز (دوشنبه،