معصومه خاوری

آمیزۀ عشق، مبارزه و رنج تبعیض/ حماسه‌های یک زن پولیس

آمیزۀ عشق، مبارزه و رنج تبعیض/ حماسه‌های یک زن پولیس

جنگ، نا امنی، فساد، اختلاس، انتخابات و روزمره‌گی این روزها آنقدر سیاست‌مداران و مردم ما را در خود غرق ساخته