معلولیت

نصیره مبارز، نابینای جوانی که راه روشن آرزوهایش را ادامه می‌دهد

نصیره مبارز، نابینای جوانی که راه روشن آرزوهایش را ادامه می‌دهد

نصیره مبارز، دختر نابینایی است که از شش ماه به این‌سو به عنوان گویندۀ برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در رادیو
چهرۀ زشت جنگ؛ صدها معلول در هرات منتظر دریافت عضو مصنوعی

چهرۀ زشت جنگ؛ صدها معلول در هرات منتظر دریافت عضو مصنوعی

به هر سوی نبردهای خانمان‌سوز کشور که نگاه ییاندازیم، چیزی جز زشتی و اندوه برای مردمان این سرزمین رقم نخورده
به مناسبت سوم دسامبر؛ روز جهانی معلولین

به مناسبت سوم دسامبر؛ روز جهانی معلولین

روز مخصوص برای معلولین در سال ۱۹۹۲ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام گردید، این روز جهانی