ملامحمد عمر

محب: در دوازده ماه گذشته خبری از مرگ یا زنده بودن رهبر طالبان در دسترس نیست

محب: در دوازده ماه گذشته خبری از مرگ یا زنده بودن رهبر طالبان در دسترس نیست

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور می‌گوید که حدود دوازده ماه می‌شود که از مرگ و یا زنده بودن