ممانعت طالبان

ثبت دو مورد مثبت پولیو و نگرانی از انتشار این ویروس در بدخشان

ثبت دو مورد مثبت پولیو و نگرانی از انتشار این ویروس در بدخشان

مسوولان ریاست صحت عامه در ولایت بدخشان می‌گویند که پس از 14 سال دو مورد مثبت فلج کودکان (پولیو) در