منطقه

هند، پاکستان و اتهام «آشوبگری» بر اعتراضات مدنی

هند، پاکستان و اتهام «آشوبگری» بر اعتراضات مدنی

منبع: عَمَر علی جان، الجزیره برگردان: نشانه به نظر می‌رسد که شبه قاره هند وارد مرحلۀ جدیدی از سرکوب مخالفان
قاسم سلیمانی کشته شد

قاسم سلیمانی کشته شد

صبح امروز در اثر یک حملۀ هوایی نیروهایی امریکایی در میدان هوایی بین المللی بغداد، قاسم سلیمانی فرماندۀ سپاه پاسداران