منع خشونت علیه زنان

شعارنویسی علیه ازدواج‌های اجباری دختران در جوزجان

شعارنویسی علیه ازدواج‌های اجباری دختران در جوزجان

شماری از کنش‌گران مدنی و فعالین حقوق زن در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برنامۀ شعارنویسی و دیوارنگاری را علیه