مهاجران بدخشان

نگرانی از شیوع کرونا و سکوت معنادار ریاست صحت عامۀ بدخشان

نگرانی از شیوع کرونا و سکوت معنادار ریاست صحت عامۀ بدخشان

در پی بازگشت روز افزون مهاجران بدخشان از کشور ایران و عدم توجۀ مسوولان صحی این ولایت به وضعیت برگشت