مهاجرت

کمیسیون حقوق بشر: ادامۀ جنگ سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر می‌شود

کمیسیون حقوق بشر: ادامۀ جنگ سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر می‌شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که ادامۀ جنگ در کشور سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر شهروندان می‌شود و از
جنگ، مهاجرت و عرق‌ریزی برای دیگران

جنگ، مهاجرت و عرق‌ریزی برای دیگران

روزانه یک‌هزار تن از مهاجرین افغان از طریق گذرگاه نیمروز به کشور بازگشتانده می‌شوند. وقتی به پهلوهای پنهان مهاجرت و
اتانازی سینیورا ماریا، روایت كوتاه بر اساس واقعیت

اتانازی سینیورا ماریا، روایت كوتاه بر اساس واقعیت

دهكدۀ كوچك  «پیلانو» در شمال‌غربی رم مثل این است که در تمام فصول سال می‌درخشد. دهكدۀ كوچك بر فراز یك