مواد بهداشتی

چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرد

چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرد

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که جمهوری خلق چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان
توزیع مواد بهداشتی برای کارمندان امنیتی در جوزجان

توزیع مواد بهداشتی برای کارمندان امنیتی در جوزجان

فرماندهی پولیس ولایت جوزجان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت برای همۀ کارمندانش مواد بهداشتی توزیع کرد.