مکتب‌های دولتی

معارف جوزجان: طالبان فعالیت مکتب‌های دخترانه را محدود به دورۀ ابتداییه کرده‌اند

معارف جوزجان: طالبان فعالیت مکتب‌های دخترانه را محدود به دورۀ ابتداییه کرده‌اند

مسوولان ریاست معارف در جوزجان می‌گویند که طالبان در مناطق زیر حاکمیت‌شان در این ولایت فعالیت مکتب‌های دخترانه را محدود
درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم در مکتب‌های دولتی آغاز شد

درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم در مکتب‌های دولتی آغاز شد

بر اساس فیصلۀ کابینۀ حکومت، درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم مکتب‌های دولتی در سرتاسر کشور آغاز شده است. دانش‌آموزان