میانجی صلح

نادر نادری: در مراحل بعدی مذاکرات صلح میانجی حضور نخواهد داشت

نادر نادری: در مراحل بعدی مذاکرات صلح میانجی حضور نخواهد داشت

نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان با طالبان می‌گوید که هیأت‌های مذاکراتی توافق کرده‌اند که گفت‌وگوهای بعدی صلح