میراث فرهنگی

اعتراض جمعی از فرهنگیان افغانستان به ثبت «دوتار» به عنوان میراث فرهنگی ایران

اعتراض جمعی از فرهنگیان افغانستان به ثبت «دوتار» به عنوان میراث فرهنگی ایران

اعلامیۀ مطبوعاتی 7 جدی 1398 / 28 دسمبر 2019 دوتار هرات، میراث خراسان «وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با