میزبانی

ترکمنستان برای میزبانی از نشست‌های آتی صلح اعلام آمادگی کرد

ترکمنستان برای میزبانی از نشست‌های آتی صلح اعلام آمادگی کرد

وزارت امور خارجۀ افغانستان، اعلام کرده است که ترکمنستان برای میزبانی از نشست‌های آتی صلح بین دولت افغانستان و طالبان