ناامنی در جوزجان

افزایش علاقه‌مندی دختران به هنر سینما در جوزجان

افزایش علاقه‌مندی دختران به هنر سینما در جوزجان

میزان علاقه‌مندی دختران در ولایت جوزجان به هنر سینما نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. شماری از دختران سینماگر
مراکز صحی در ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپه ولایت جوزجان فلج‌اند

مراکز صحی در ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپه ولایت جوزجان فلج‌اند

از دو سال به این‌سو مرکز ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپۀ ولایت جوزجان در کنترل گروه طالبان قرار دارند و در