نابرابری

متریکس‌های برابری و مسالۀ قدرت

متریکس‌های برابری و مسالۀ قدرت

نویسنده: جاسون هیکل، نشر شده در هیگل بلاگ، 5 جولای 2019 برگردان: فرید برزگر نابرابری را چگونه اندازه‌گیری نماییم؟ دو