نابینایان

۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی کمیتۀ سویدن در جوزجان فارغ شدند

۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی کمیتۀ سویدن در جوزجان فارغ شدند

مسوولان دفتر بازتوانایی معلولان کمیتۀ «سویدن» در جوزجان می‌گویند که ۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی این کمیته در شهر
نصیره مبارز، نابینای جوانی که راه روشن آرزوهایش را ادامه می‌دهد

نصیره مبارز، نابینای جوانی که راه روشن آرزوهایش را ادامه می‌دهد

نصیره مبارز، دختر نابینایی است که از شش ماه به این‌سو به عنوان گویندۀ برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در رادیو
ایجاد نخستین پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان در افغانستان

ایجاد نخستین پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان در افغانستان

برای نخستین بار در کشور یک پایگاه رادیویی ویژۀ نابینایان زیر نام «رادیو شجاع» در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان