نادر نادری

نادری: در دو ماه گذشته 360 ساختمان اداری از سوی طالبان تخریب شده‌‌اند

نادری: در دو ماه گذشته 360 ساختمان اداری از سوی طالبان تخریب شده‌‌اند

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که در پی افزایش حمله‌های طالبان بر 29 ولایت کشور
نادر نادری: برای موفقیت روند صلح، تعذیرات مشخصی بر حامیان خارجی طالبان وضع شود

نادر نادری: برای موفقیت روند صلح، تعذیرات مشخصی بر حامیان خارجی طالبان وضع شود

نادر نادری، سخنگوی هیات مذاکره کنندۀ صلح دولت افغانستان می‌گوید، برای موفقیت روند جاری صلح افغانستان تعذیرات مشخص بین‌المللی بر
نادری: در نُه روز گذشته هیات مذاکراتی طالبان حاضر به گفت‌وگو نشده است

نادری: در نُه روز گذشته هیات مذاکراتی طالبان حاضر به گفت‌وگو نشده است

نادر نادری، سخنگوی هیات مذاکره کنندۀ دولت افغانستان می‌گوید، در جریان نُه روز گذشته هیات مذاکراتی طالبان حاضر به گفت‌وگو