ناشنوایان

۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی کمیتۀ سویدن در جوزجان فارغ شدند

۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی کمیتۀ سویدن در جوزجان فارغ شدند

مسوولان دفتر بازتوانایی معلولان کمیتۀ «سویدن» در جوزجان می‌گویند که ۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی این کمیته در شهر