نامه

نامۀ سرگشادۀ فرهاد دریا به ملا برادر؛ آتش‌بس سه روزه، تمدید شود

نامۀ سرگشادۀ فرهاد دریا به ملا برادر؛ آتش‌بس سه روزه، تمدید شود

فرهاد دریا، هنرمند شناخته‌شدۀ کشور در یک نامۀ سرگشاده به ملا برادر، معاون سیاسی گروه طالبان، خواهان تمدید آتش‌بس پس