نبرد در فاریاب

یک فرمانده کلیدی طالبان با هفت جنگ‌جویش در فاریاب کشته شد

یک فرمانده کلیدی طالبان با هفت جنگ‌جویش در فاریاب کشته شد

یک فرمانده کلیدی گروه طالبان به نام «ملا اسماعیل» با هفت جنگ‌جویش در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب کشته شده است.