نبود امنیت

فرار مغزها؛ بحرانی که باید جدی گرفته شود

فرار مغزها؛ بحرانی که باید جدی گرفته شود

نویسنده: ابومسلم خراسانی افغانستان با چالش‌های بزرگ اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. دامنۀ این خشونت‌های دوام‌دار از نبود امنیت‌ فردی گرفته
موج‌های انسان‌کُشی در افغانستان؛ مقصر اصلی کیست؟

موج‌های انسان‌کُشی در افغانستان؛ مقصر اصلی کیست؟

نویسنده: ابومسلم خراسانی غرب کابل از چند سال به این‌سو گواه حمله‌های مرگ‌بار و ویران‌گری بوده است که بیش‌ترین زیان