نخستین واقعه مثبت کرونا در سرپل

ثبت نخستین واقعۀ مثبت کرونا در ولایت سرپل

ثبت نخستین واقعۀ مثبت کرونا در ولایت سرپل

با ثبت نخستین واقعۀ مثبت ویروس کرونا در ولایت سرپل، این ولایت نیز در جمعی ولایات آلوده به ویروس «کووید