نسل جوان

مطالعه تنها بر نادانی ما صدمه می‌زند

مطالعه تنها بر نادانی ما صدمه می‌زند

نویسنده: بهزاد برمک این روزها حالم خوب نیست. خسته‌ام از عادت‌ها، از روزمره‌گی‌ها، از پیام‌های ناخوش، از دستاوردهای شگفت‌انگیز، از
جوانان؛ نسل تعهد، تخصص و تحول آفرین

جوانان؛ نسل تعهد، تخصص و تحول آفرین

بی‌ تردید جوانان به عنوان تنها نیروی اثرگذار در تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری در درازنای تاریخ نقش