نشست اضطراری

افغانستان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد

افغانستان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد

وزارت خارجۀ کشور با استقبال از اعلامیۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تقبیح حمله‌های طالبان، خواستار برگزاری نشست اضطراری
نشست اضطراری در پیوند به وضعیت هرات؛ اسماعیل‌خان در رأس شورای نظامی هرات قرار می‌گیرد

نشست اضطراری در پیوند به وضعیت هرات؛ اسماعیل‌خان در رأس شورای نظامی هرات قرار می‌گیرد

حبیب‌الرحمان پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان کشور می‌گوید که یک نشست اضطراری در پیوند به وضعیت هرات در خانۀ رییس مجلس
یک هواپیمای شرکت هوایی کام‌ایر در کابل نشست اضطراری کرد

یک هواپیمای شرکت هوایی کام‌ایر در کابل نشست اضطراری کرد

ادارهٔ هوانوردی ملکی باعث می شود که یک هواپیمای شرکت هوایی کامپورر کند که از بدخشان به سمت کابل در