نظام آموزشی

عبدالله: جنگ موانع جدی را در برابر نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد کرده است

عبدالله: جنگ موانع جدی را در برابر نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد کرده است

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که جنگ روان در افغانستان موانع جدی را در برابر نظام آموزش