نظام سیاسی

آیا دست غنی از مذاکرات صلح کوتاه شده است؟

آیا دست غنی از مذاکرات صلح کوتاه شده است؟

نویسنده: ابومسلم خراسانی پس از نخستین نشست رسمی شورای عالی مصالحۀ ملی در کشور، دولت امریکا در اعلامیه‌یی آورده است
لطیف پدرام: دیدگاه استبدادی طالبان دربارۀ حکومت‌داری پذیرفتنی نیست

لطیف پدرام: دیدگاه استبدادی طالبان دربارۀ حکومت‌داری پذیرفتنی نیست

عبدالطیف پدرام، رییس حزب «کنگرۀ ملی» می‌گوید که دیدگاه استبدادی طالبان در مورد حکومت‌داری برای شهروندان کشور پذیرفتنی نیست. آقای